Facebook Infamous Team: https://www.facebook.com/infamous12twelve

Director: N.Q.D
Contact: https://www.facebook.com/stark.tony.5

Filming & Editing: Gà
Contact: https://www.facebook.com/kingjasu

The Infamous Members: Lô , Ja, DaBee, TracyCello, Tiz, BnB, Double L, Amigo, TH2, Hunger, The M, Hale, Rinnie Blue, Kaza.

Timeline:

Double L: 0:21
Hale 1: 1:04
TracyCello: 1:26
Hale 2: 2:09
TH2: 2:30
Hale 3: 3:14
The M: 4:01
Dabee 1: 4:43
Amigo: 5:05
Dabee 2: 5:48
Tiz: 6:09
Dabee 3: 6:50
Kaza: 7:24
Team: 8:06

Nhóm Infamous xin chân thành cảm ơn chị Minh Tâm vì đã hỗ trợ nhiệt tình cho nhóm bối cảnh quay MV.Also Read: Digital and Offset Printing

Leave a Reply